متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر منوچهر علیمی

شماره نظام پزشکی: 6054

شماره عضویت انجمن: 1447

آدرس: گرگان-شالی کوبی پاساژلاله طبقه1

تلفن: 01732323541