روشهای صحیح جراحی پوست

مهمترین اصل در جراحی پوست آشنا بودن با خطوط tinsion پوست می باشد چون در صورتی که جراحی در خلاف این خطوط صورت بگیرد نتایج جراحی بسیار بد بوده و اسکارعمل بد فرم می شود. به این خطوط ، خطوط لانجر هم می گویند. مسیر برش باید درامتداد یا به موازات این خطوط قرار بگیرد.

نحوه برش صحیح روی بدن

 

 

در مرحله بعد با چند روش صحیح ذیل می توانیم ضایعات پوستی را جراحی کنیم :

شیو پوستی

برش نعلبکی شکل

پانچ کردن پوست

روش صحیح برش ساده پوست

بعد از پایان برش جراحی ضایعات سطحی پوست، بافت پوستی بخیه می شود

منبع :  دکترحمیده آقائی متخصص پوست