متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر محمد صادقی

شماره نظام پزشکی: 102298 

آدرس: اردبیل - پارس آباد - پارس اباد خ پزشکان ساختمان پزشکان دکتر شریفی
تلفن: 7295014