نام: زوفا

نام علمی: Hyssop

خواص پوستی: ترمیم زخم، درمان تبخال، پاک کننده پوستی