دریاچه وریدی (Venous lake)

توده نرم عروقی که به رنگ قرمز تیره یا بنفش روی نواحی صورت (خصوصا روی لب پایین)، گوش، گردن و قسمت های بالایی تنه مشاهده می شود. این ضایعات متشکل از وریدهای گشاد شده هستند که با فشار دادن آن، خون درون آن تخلیه شده و مجددا پر می شوند. ضایعات معمولا بصورت منفرد و گاهی متعدد می باشند.

سایز ضایعات از چند میلی متر تا چند سانتی متر (میانگین 1 سانتی متر) متغیر است. بیماری بطور شایع در افراد میانسال رخ می دهد و تمایل به بدخیمی ندارد. 

تشخیص ضایعه بالینی است و معمولا نیاز به نمونه برداری از پوست نیست. با گذاشتن یک لام شیشه ای بر روی آن، خون درون وریدها تخلیه می شود. تشخیص های افتراقی شامل خال های عروقی (Cherry Angioma) و خال آبی می باشد.

درمان:

منبع: دکتر محمد گلشنی متخصص پوست، مو و زیبایی