متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر نجم السادات عاطفی

شماره نظام پزشکی: 25945

آدرس: تهران - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان پانزدهم - پارک کلینیک
تلفن: ۰۲۱- ۸۸۷۲۳۷۹۸