متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر امین خرازیهای اصفهانی

شماره نظام پزشکی: 106005

شماره عضویت انجمن: 1892

آدرس: اصفهان- خیابان شریعتی- بیمارستان شریعتی