سوال: حدود یک سال است که بین انگشتان پای من تاول های بزرگ چرکی و پوسته های زیادی میزند، این ضایعات چیست و چگونه از بین میروند؟

پاسخ: دکتر راضیه گل محمدی متخصص پوست، مو و زیبایی

ضایعات پای شما، عفونت قارچی کف پا و فضاهای بین انگشتان پا (tinea pedis) می باشد. علت شیوع این عفونت در ناحیه پا، عدم وجود غدد چربی ساز سباسه و وجود محیط مرطوب در کف پا به علت کفش های بسته است. این عفونت قارچی میتواند به صورت پوسته ریزی، قرمزی، شقاق در سطح کف پا و بین انگشتان پا یا به صورت ضایعات تاولی و وزیکول و حتی ضایعات زخمی بین انگشتان پا مشاهده شود.  در افراد دچارنقص ایمنی و تماس با رطوبت زیاد، عفونت باکتریایی نیز به این عفونت های قارچی اضافه میشوند. برای درمان، از ترکیبات ضد قارچ موضعی و گاهی ضد قارچ خوراکی باید استفاده کرد. همچنین بعلت اینکه رطوبت موجب گسترش و مزمن بودن ضایعات قارچی میشوند و باید نواحی مبتلا خشک نگه داشته شوند.