دکتر علیرضا یلدا در شب یلدا آسمانی شد

خبر درگذشت دکتر علیرضا یلدا، پدر طب عفونی ایران آن هم در شب یلدا از آن دست خبرهایی است که انسان را سخت متاثر میکند. آنان که دکتر یلدا را میشناختند، میدانند که لقب "استاد" انصافا برازنده این مرد شریف و انسان راستین بود. دکتر یلدا همانقدر که استاد مسلم طب عفونی بود و نسل های پی در پی از دانشجویان پزشکی را آموزش داد، استاد بی بدیل اخلاق پزشکی و انسانیت بود.

 او از نسل پزشکانی بود که با سختی و مشقت فراوان علم طب را آموخت و با مهر و عطوفت انسانی عجین کرد و توانست این ترکیب را به دانشجویان خود نیز بیاموزد و نام ماندگاری برای خود برجای گذارد. او در دل همه جای داشت و لبخند آکنده از محبت و کلام شیرینش در خاطره هر کسی که یک بار او را دیده باشد به جای می ماند.

پورتال سلامت گستر یاسیما فقدان این استاد گرانقدر را به جامعه پزشکی کشور و دوستان و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماید. روحش شاد و یادش گرامی باد .