داروی ضد تعریق جدید موضعی در درمان تعریق کودکان

گلیکوپیرونیوم توسیلات (Glycopyrronium tosylate) یک داروی آنتی کولینرژیک موضعی است که در درمان تعریق زیر بغل کودکان 9 تا 16 سال، بکار رفته است و موثر می باشد.

این دارو یک عامل آنتی کولینرژیک است که روزانه یکبار روی نواحی تعریق مالیده می شود و موجب مهار تولید عرق بواسطه مهار گیرنده های عصبی در غدد عرق می گردد.

این دارو در سالیان اخیر در درمان تعریق نواحی صورت و زیر بغل بالغین مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوب داشته است و در مصرف دراز مدت دارو، عارضه جدی گزارش نشده است.

انجمن غذا و داروی آمریکا (FDA) در سال جاری، مصرف دارو را در کودکان بزرگتر از 9 سال در تعریق ناحیه زیر بغل، مجاز اعلام نموده است.

عوارض مصرف دارو زیاد نیست و معمولا مختصر می باشد. 

عوارض دارو:

  • تحریکات موضعی شامل قرمزی، سوزش و خارش
  • خشکی دهان
  • گلو درد
  • گشادی مردمک
  • سردرد
  • مشکلات ادرار
  • خشکی پوست 

منبع: مجله AAD

February 2018