به گزارش سرویس گوناگون جام نیوز، محققان پروژکتوری ساخته اند که اعضای داخلی بدن فرد را روی پوست نشان می دهد. محققان دانشگاه آلبرتا دستگاهی ساخته اند که می تواند زیر پوست بیمار، استخوان ها و اعضای داخلی بدن را نشان دهد. البته این دستگاه هنوز در مرحله آزمایشی است و ProjectDR نام گرفته است.

این فناوری پوست را شفاف نمی کند یا تصویری واقعی از داخل بدن بیمار فراهم نمی کند. در عوض تصاویر CT سه بعدی یا MRI  که قبلا گرفته شده را روی پوست نشان می دهد. به عبارت دیگر عکس از هر قسمت بدن بیمار روی مکان اصلی خود نشان داده می شود. این سیستم شامل یک پروژکتور، دوربین های مادون قرمز و نشانگرهایی است که در نقاط استراتژیک بدن بیمار قرار داده می شوند.

دوربین این نشانگرها را ردیابی می کند و به این ترتیب به سیستم ها اجازه می دهد وضعیت بدن را رصد کنند. به این ترتیب تصاویر هنگام حرکت بیمار روی پوست بدن او حرکت می کنند. این سیستم می تواند تصاویری از بخش های مختلف بدن مانند ریه یا رگ های خونی را به طور مجزا روی بدن نشان دهد. این فناوری در حوزه های آموزشی، فیزیوتراپی، جراحی لاپاروسکوپی و حتی برنامه ریزی برای جراحی کارآمد است.