درگذشت سرکار خانم دکتر مریم زینال زاده متخصص پوست مو و زیبایی

متاسفانه با خبر گشتیم سرکار خانم دکتر مریم زینال زاده متخصص پوست مو و زیبایی دعوت حق را لبیک گفتند درگذشت استاد توانا سرکارخانم دکتر زینال پور بسیار موجب تاسف و اندوه شد. طبع لطیف و شاعرانه ایشان را  همکاران ایشان شاهد بوده  و وصف خوبی ها و علم و دانش بیکران شان را شنیده بودیم. خداوند روح ایشان را قرین آرامش کند و به بستگان و همکاران و دانشجویان ایشان صبر عنایت فرماید.

دکتر زینال زاده

پورتال سلامت گستر یاسیما فقدان این استاد گرانقدر را به جامعه پزشکی کشور، جامعه متخصصین پوست و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماید. روحش شاد و یادش گرامی باد.