هدف از اجرای پزشک خانواده، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در سلامت است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست با هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی یزد، ضرورت تکمیل فرآیند پرونده الکترونیک سلامت و سطح بندی خدمات را تشریح کرد.

به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رییسی گفت: تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، کاهش هزینه های درمان، نظارت و کنترل بر فرآیند درمان و مدیریت منابع و هزینه ها را به دنبال دارد که باعث رضایتمندی مراجعین و بهبود ارائه خدمات به آنان می شود. وی هدف از اجرای برنامه پزشک خانواده را ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در سلامت عنوان کرد و گفت: ایجاد الگوی پزشک خانواده، باید به گونه ای باشد که مردم حق انتخاب پزشک داشته باشند، بخش خصوصی به عنوان جزئی از مدل در نظر گرفته شود و از پزشکان معتمد و مقبول مردم استفاده شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در این نشست خاطر نشان کرد: در حال حاضر به طور میانگین به ازای هر 22 هزار نفر جمعیت، یک پزشک عمومی داریم و اجرای سیستماتیک پزشک خانواده نیازمند استفاده از پزشکان آموزش دیده و مجرب است.
دکتر رییسی در ادامه تاکید کرد: پزشکانی که در طرح نظام ارجاع به کار گرفته می شوند نباید مطب شخصی داشته باشند و به هیچ عنوان نمی توانند عضو هیات علمی دانشگاه ها باشند.
وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، پزشکان عمومی برای حضور در طرح پزشک خانواده باید طبق کوریکولوم آموزشی تدوین شده، شش ماه آموزش ببینند، پزشکانی که دوره تحصیلی آنها به اتمام رسیده و در حال ارائه خدمت هستند به صورت مجازی آموزش می بینند و رزیدنت ها هم آموزش های لازم را در این زمینه دریافت می کنند.
معاون بهداشت از رفع اشکالات، تکمیل و راه اندازی سه سامانه پزشک خانواده تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد.

منبع: پایگاه خبری، اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی