چگونه چربی پوست را کنترل نماییم؟

1) به صورت منظم صبح، عصر و بعد از ورزش، پوست را بشویید.

2) ترکیبات مراقبتی پوستتان باید فاقد چربی (oil free) و غیر جوشزا(non comedogen)  باشند.

3) شوینده پوستتان باید ملایم باشد.

4) پاک کننده های الکلی و چرب استفاده ننمایید.

5) از مرطوب کننده های فاقد چربی به صورت روزانه استفاده نمایید.

6) زمانیکه در مکان های آفتاب گیر قرار می گیرید از ضد آفتاب مناسب استفاده نمایید.

7) مواد آرایشی شما باید فاقد چربی بوده و پایه آب داشته باشد.

8) با آرایش نخوابید.

منبع: مجله AAD مارس 2018