انتصاب معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مصطفی قاسم زاده متخصص پوست به عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح می باشد:
جناب آقای دکتر سید مصطفی قاسم زاده
با احترام، نظر به شایستگی و تجارب ارزنده اجرایی جنابعالی در حوزه سلامت، بعنوان معاون درمان این دانشگاه منصوب می گردیدامید است با توجه به جایگاه ویژه حوزه معاونت درمان در نظام سلامت، با برنامه ریزی های مناسب و کارآمد و بهره گیری از ظرفیت های موجود، تقویت روحیه کار و ابتکار و شناسایی موانع و تنگناها در جهت توسعه و ارتقاء کمی و کیفی خدمات درمانی با اتکال به الطاف الهی و در سایه تعامل مثبت و سازنده با اعضای هیات علمی، پزشکان، کارکنان و صاحب نظران و دست اندرکاران این حوزه و سایر دستگاه های مرتبط گام های بلند و موثری بردارید.