به گزارش سلامت نیوز: عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق با حضور رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد در حوزه دارو و کالاهای سلامت در سال 97 ارز مرجع تخصیص داده شود.

به نقل از ایرنا رسول خضری، افزود: با تخصیص ارز مرجع، پایین ترین نرخ ارز در حوزه دارو در نظر گرفته خواهد شد تا کمترین افزایش از لحاظ گرانی داشته باشد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: ارز مرجع به شرکت های دارویی پرداخت خواهد شد و در این مورد دولت و مجلس حمایت خواهند کرد تا در تامین داروی کشور مشکلی به وجود نیاید.

وی خاطرنشان کرد: قیمت ارزی که دولت برای دارو نظر گرفته سه هزار و 500 تومان است.