عصاره چاودار (گندم سیاه)

گندم سیاه یا چاودار، گیاه بومی منطقه شرق آسیا است که در کشور چین بیش از دو هزار سال بعنوان درمان طب سنتی در درمان وریدهای واریسی مورد استفاده بوده است.

این گیاه هیچ ارتباطی با گندم ندارد و میوه گیاه فاگوپیروم (Fagopyrum) می باشد. این گیاه بسیار سازش پذیر با محیط بوده و در اروپا و آمریکای شمالی هم کشت می شود. خواص داروئی مختلفی با چاودار گزارش شده است.

چاودار در درمان دیابت، چاقی، فشار خون بالا، افزایش کلسترول خون و یبوست مورد استفاده قرار گرفته است.

Rutin که فلاوونید اصلی در این گیاه است موجب کاهش حجم پا در موارد نارسائی وریدی می شود.

خواص پوستی متعددی با این گیاه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است که در ذیل به آن اشاره می گردد.

1) خواص آنتی اکسیدان: خواص آنتی اکسیدان قوی این گیاه بعلت مقادیر غنی از فلاوونیدها می باشد (فلاوون ها، فیتواسترول ها و پروتئین های باند شده به ویتامین).

در سال 2008 آقای لیو و همکارانش بر روی ماده Rutin که فلاوونید اصلی این گیاه در گونههای

  • Fagopyrum esculentum    
  • Fagopyrum tataricum         

می باشد، بررسی انجام دادند و مشخص شد که این گیاه خواص آنتی اکسیدان دارد.

یک مطالعه دیگر در سال 2012 توسط ژو zhou و همکارانش روی خواص آنتی اکسیدان این گیاه صورت گرفت.

در این مطالعه، خواص عسل تهیه شده از چاودار، روی آسیب DNA سلولی توسط رادیکالهای هیدروکسیل بررسی شد و اثرات حفاظتی این گیاه بر روی DNA مشخص گردید.

2) ترمیم زخم:

در سال 2008 در یک مطالعه که توسط واندربرگ و همکارانش انجام شد، خواص این گیاه در آزمایشگاه بر روی ترمیم زخم مورد بررسی قرار گرفت.

عسل تهیه شده از این گیاه حاوی مقادیر بالائی از ترکیبات فنولیک است که در ترمیم زخم ها کمک کننده است.

این ترکیبات فنولی خواص ضد باکتریائی دارند و بعلت PH کم و اسیدی بودنشان، در ترمیم زخم موثرند.

3) خواص حفاظت از نور آفتاب:

یک مطالعه که در سال 2005 بر روی 47 ماده آنتی اکسیدان توسط ترومر و نوبرت انجام گردید.

این دو نفر گزارش کردند که عصاره چاودار بطور چشمگیری موجب کاهش میزان اشعه ناشی از نور آفتاب می گردد. در ترکیبات ضدآفتاب، از این گیاه مورد استفاده قرار گرفته است.

حساسیت به چاودار: در سال 2017 گیسل هارت و همکارانش حساسیت به این گیاه را گزارش نمودند.

بعلت اینکه چاودار در برخی از غذاهای مردم در سراسر جهان مورد استفاده است، بایستی مطالعات بیشتری در مورد این گیاه صورت پذیرد.

منبع: Dr. Leslie S. Baumann

             july 2018