معرفی مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی

مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی نهادی پژوهشی است و بنا دارد که به عنوان مرکز نمونه پژوهشی و قطب علمی- آموزشی در راستای پیشرفتهای علمی کشور و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و ارائه آموزش و راه کارهای پیشگیری و درمانی در زمینه های مرتبط با بیماریهای پوست به خصوص بیماریهای ناتوان کننده و لاعلاج پوست، سوختگی های حاد و مزمن، زخمهای مزمن، زخمهای پای دیابتی و استفاده از سلولهای بنیادی پوست و علوم مولکولی در درمان بیماریها در راستای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه پیشرو باشد.

دکتر محمد علی نیلفروش زاده رئیس مرکز

خدمات این مرکز تحقیقات با استفاده از فن آوری های پیشرفته و کارآمد به جامعه پزشکی پژوهشگران، بیماران و مردم در سطح کشور، منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس از طریق گسترش مرزهای دانش و نهادینه کردن پژوهش در راستای ارتقاء سلامت جامعه، ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی در زمینه های مرتبط، استقرار و ارتقاء نظام مدیریتی متمرکز، توسعه و تامین منابع مالی (داخلی- خارجی)، ارتقاء جایگاه و اعتبار علمی مرکز، استخراج سیستمها و مدلهای اسلامی با رویکرد پاسخگویی به نیازهای درمانی شناسایی شده ،ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط جهت جوابگویی به نیازهای جدید درمانی در عرصه زندگی حفظ تقویت و هدایت، تسهیل و اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط ارائه خواهد شد.