بیمه پایه برای مردم ایران پیشنهاد وزیر بهداشت

وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری چهاردهمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: در این اجلاس، عملکرد سال جاری و خط مشی های سال آینده بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت؛ سیدحسن هاشمی صبح امروز95/12/21 در حاشیه چهاردهمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: بیمه سلامت هنوز 6 ماه در پرداخت مطالباتی که دانشگاه های علوم پزشکی دارند، تاخیر دارد و امیدواریم که سازمان برنامه و بودجه، تمام منابع مورد نیاز برای پرداخت بدهی های این سازمان تا پایان سال جاری را پیش بینی کند تا مشکلات آن به سال جدید منتقل نشود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: ضروری است تا در سال جدید، وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و جامعه پزشکی برای مدیریت هزینه ها، هماهنگ شوند و اگرچه روز اول در این مورد صحبت می شد اما کمتر به آن عمل شد بنابراین باید منابع، یکپارچه و مدیریت، واحد شود و محوریت آن با وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایران باشد تا بتوان منابع و مصارف را با همدیگر تنظیم کرد.

دکترهاشمی ضمن تاکید بر نقش مهم و ویژه سازمان برنامه و بودجه، یادآور شد: اگر سازمان برنامه و بودجه اعتباری که تعهد کرده را به موقع پرداخت کند و کسری بودجه بیمه سلامت ایران را بتواند جبران کند، طبیعی است که در سال آینده با تغییر روش (تبدیل روش باز به بسته) و گذاشتن سقف برای هزینه کرد در بخش سرپایی و بستری و بخش ها و بیمارستانها، می توان به ادامه قدرتمند طرح تحول سلامت امیدوار بود.

وزیر بهداشت گفت: خوشحالم که با انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، شاهد همراهی مجلس بودیم اما اقدامات و مصوبات دیگری برای یکپارچه شدن بیمه، نیاز است و مردم ایران باید یک بیمه پایه داشته باشند و در مدت بسیار کوتاهی می توان این تصمیم را عملیاتی کرد به شرط اینکه عوامل اثرگذار، اجازه بدهند که این اقدام، به صورت علمی و منطقی پیش برود.

دکترهاشمی گفت: تعدد صندوق های بیمه باعث افزایش هزینه های جاری و سردرگمی مردم می شود زیرا بسته های حمایتی آنها با همدیگر متفاوت و منابعشان نیز پراکنده است بنابراین اگر منابع در یک محل وجود داشته باشد و بسته خدمت حمایتی واحد و همچنین بیمه واحد نیز تعریف شود، قدرت خرید و ریسک پذیری آن بیمه افزایش پیدا می کند و مردم هم احساس تبعیض نمی کنند.

وزیربهداشت ادامه داد: در صورتی که بیمه و بسته خدمات واحد در کشور وجود نداشته باشد، نمی توان به داشتن نظام سلامت کارآمد امید داشت و منتقدین هم از همین فضا برای ایجاد حاشیه استفاده می کنند در حالیکه مجلس باید تصمیم بگیرد که منابع و مدیریت بیمه ها یکپارچه شود، در این زمینه متاسفانه شاهد سستی و تعلل هستیم چرا که به تبعات احتمالی این تصمیم بیشتر فکر می کنند در صورتی که باید علت چالش ها و اشکالات را برطرف کرد و توجه به معلول، دردی را دوا نمی کند.