به گزارش بهداشت نیوز، حمید رضا ادراکی گفت: ۵۰ هزار بیمار نادر در کشور شناسایی شده است که از حمایت‌ ها و خدمات بنیاد استفاده می‌کند. وی افزود: براساس آمار‌های جهانی از هر ۱۰ هزار نفر در جهان دو تا پنج نفر بیماری نادر دارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به نظر می‌رسد در ایران نیز یک میلیون بیمار نادر داریم که شناسایی نشده اند. وی افزود: بنیاد بیماری‌های نادر از ۸ آبان ۸۸ آغاز به کار کرده است.

این بنیاد به منظور ارتقاء آگاهی جامعه پزشکی در زمینه‌ های بیماری‌ های نادر و حمایت از این بیماران و آموزش آنان و همچنین ارائه راه‌های پیشگیری از بروز این بیماری‌ ها فعالیت می‌کند. ادراکی گفت: تدوین اطلس بیماری‌های نادر از دیگر برنامه‌های بنیاد بیماری‌های نادر است.